JAV TV priedeliai nereikalingi?

birželio 12, 2008

Kaip Reuters praneša, JAV valdininkai susiduria su problema programoje, kuri sukurta tam, kad padėtų televizijos žiūrovams JAV pasikeisti analoginę TV į skaitmeninę kitamet.

Komercijos departamentas oficialiai pranešė, kad gali reikėti daugiau pinigų, norint išsiųsti visus 40 dolerių vyriausybės skirtus kuponus, kurie dotuos priedėlius (converter boxes), kurių žmonėms prireiks norint matyti TV 2009.

Atsakingas asmuo pareiškė, kad daugiausiai pinigai bus reikalingi pašto ženklams, norint kuponus išsiuntinėti. Asmuo prižiūrintis priedelių išdavimo programą pareiškė, kad tai gali tapti labai didele problema.

Kongresas nutarė, kad nuo sausio 17, 2009 pereiti prie skaitmeninės TV ir laisvas likusias radijo bangas(dažnius) naudoti policijos ir ugniagesių poreikiams. Perėjimas taip pat pagerins vaizdo ir graso kokybę.

Perėjimas yra atidžiai prižiūrimas todėl, kad analoginės televizijos turėtojai negalės žiūrėti TV, nebent jie užsisakytų palydovinę ar kabelinę TV, kuri pakeistų analoginę TV nuo numatytos datos. Taip pat jiems yra dar viena išeitis – įsigyti TV priedelius.

Federalinė vyriausybė subsidijuoja patiriamas išlaidas, perkant TV priedelius, siūlydama 40 dol. kuponą, kiekvienam, kuris turi analoginę TV. 1,5 milijardo programa turi pakankamai lėšų, kad galėtų paremti 33,5 milijonais TV priedelių.

Kuponų galiojimo laikas pasibaigia po 90 dienų, kai jie yra išduodami. Daugiau negu 100 mažmenininkų sutiko dalyvauti šitoje programoje, įskaitant visus didžiausius prekybos centrus. Vyriausybė pradėjo siuntinėti paštu kuponus vasario 21. Iki birželio 3 buvo gauta daugiau negu 16 milijonų prašymų kuponų. Bet naujas kuponų siuntinėjimo laikotarpis yra reikalingas, nes daugelis kas norėjo ir turėjo kuponus, jų nepanaudojo. Tik 42 procentai kuponų buvo panaudoti. Nepanaudoti kuponai yra gražinami subsidijų programai ir bus galima gauti daugiau kuponų.

Bet atstovas programos pabrėžė, kad programa dirba mažiausiomis sąnaudomis, kad galėtų išdalinti papildomus kiekius kuponų.

Tekstas yra sutrumpintas, išreiškiant pagr. mintį:) kadangi rašiau labai labai vėlai…..

Šaltinis

Komentarai išjungti.